X

Minta fotó

Minta videó

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Részvételi- és Játékszabályzat

Az „Ooops! Töltődj fel nyereményekkel! nyereményjáték” promóciós Játék hivatalos Játékszabálya

1. A Játék szervezője

Az “Ooops! Töltődj fel nyereményekkel! nyereményjáték” (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Vajda Papír Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 51. továbbiakban: “Szervező”). Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 126205/2017

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat, ideértve az adatkezelői feladatokat is a Szervező által megbízott ügynökséget, a 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 126205/2017

A 2Republic BTL Reklámügynökség Kft. Képviseletében az Adatfeldolgozó és Adatkezelő Ungvári Tímea lesz.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy (továbbiakban: “Játékos”).

A Játékban nem vehet részt:

 1. a Szervező és a Vajda Papír Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,
 2. a Játék lebonyolítását végző Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,
 3. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek és személyek, valamint ezek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói,

Ha az AP kódot beküldő Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személynek minősül, úgy az ajándékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. 08. hó 28. napján 00.00 órától 2017. 11. hó 05. napjáig 24.00 óráig tart.

A weboldalon az AP kód feltöltésének határideje: 2017. 11. hó 05. nap, 24.00 óra.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után vásárolt Ooops! termékeket igazoló blokkok nem vehetnek részt a Játékban.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori lezárására, melyet a lezárást megelőző 24 órával köteles a http://evanyukaja.ooops.hu weboldalon közzétenni.

4. A Játékban résztvevő termékek

A Játékban minden Magyarország területén található áruházban forgalmazott bármely Vajda Papír Kft. által forgalmazott Ooops! logóval ellátott termék részt vesz, melynek vásárlását AP kóddal rendelkező blokkal (Metro áruházban történő vásárláskor a számlával) lehet igazolni.

5. A Játék menete, sorsolás és beváltás

A játék célja a Ooops! termékek vásárlását igazoló AP kódok gyűjtése, melyeket a http://evanyukaja.ooops.hu weboldalra kell feltölteni a regisztrációt követően. A játékban való részvétel feltétele, hogy 1 blokkon minimum 499 Ft összértékben kell bármilyen Ooops! terméket vásárolni. A játékban csak a http://evanyukaja.ooops.hu weboldalon regisztrált Játékosok vehetnek részt. A feltöltött AP kódok közül sorsolás útján kerülnek ki a napi és a heti nyertesek, valamint az összes AP kódot feltöltők közül kerül kisorsolásra a főnyeremény díjazottja.

5.1 A regisztráció menete:

 • A Játékos a http://evanyukaja.ooops.hu oldalon regisztrál.
 • A Játékos a regisztrációs oldalon kötelező jelleggel megadja teljes nevét és e-mail címét. A Játékos kijelenti, hogy a regisztráció során megadott e-mail cím, a saját egyedi, működő címe, mely címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezőkkel. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos e-mail cím szolgáltatójának meghibásodásából történő késleltetett és elveszett levelek miatt.
 • A Játékos elfogadja a http://evanyukaja.ooops.hu weboldal felhasználási feltételeit és a Játék játékszabályzatát is.
 • Egy Játékos, az adott nyereményjáték időtartama alatt csak egyszer regisztrálhat, AP kódjait és ajándékait csak az első regisztrálásból származó felhasználóval veheti igénybe.
 • AP kódok: Ezen kódok a Szervező által forgalmazott Ooops! termékek vásárlásának igazolására szolgáló blokkon találhatóak és szerezhetőek. Az AP kód a vásárlás során kapott blokkon szereplő 9 számjegyű kód, melyeket AP jel előz meg (pl. AP012345678), s melyet a Játékos az online felületen keresztül tud felvinni a rendszerbe. Egy áruházon belül kiadott blokkokon többször is szerepelhet ugyanaz az AP kód, így ez csak a blokk online azonosítására szolgál. Az AP kódok mennyiségét nem a felvitt AP kódok száma, hanem az azokat igazoló blokkok mennyisége adja. A Szervező csak azt az AP kódot igazoló blokkot fogadja el, melyen a vásárolt termék és márkanév is jól látható. Amennyiben a vásárlása érvénytelen, (a kiírt feltételeknek nem tesz eleget) a nyereményjátékban nem vehet részt. A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó Blokkot a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a Blokkok fogadhatók el, amelyeken az AP-kód, a nyugtaszám és a vásárlás dátuma és a vásárlás időpontja teljesen olvashatóan látszik és a vásárolt Termékek egyértelműen és beazonosíthatóan szerepelnek, továbbá a Blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a Játék időtartama alá esik.
 • Metro áruházak kivételt képeznek: azon vásárlók, akik Metro áruházban vásárolnak az áruház által kiállított számla sorszámának utolsó 5 számjegyét kell feltöltenie az AP kódnak megadott mezőbe.

5.2 A sorsolás menete:

 • A feltöltött AP kódok közül napi nyeremények, heti nyeremények és egy főnyeremény sorsolására kerül sor közjegyző jelenlétében generált nyerő időpontok alapján. A nyeremények a 6. pontban található táblázat alapján kerülnek kisorsolásra. A nyertesek az evanyukaja@epromocio.com e-mail címről kapnak értesítést.
 • Napi nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2017.08.15-én 10:00 órakor a közjegyző székhelyén a véletlenség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6. pontban meghatározott napi nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári napja vonatkozásában 1 darab napi nyerő időpontot, kivéve vasárnap (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban meghatározott napi nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be a 5. 1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő AP kódot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek az AP kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
 • Heti nyeremények: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2017.08.15-én 10:00 órakor a közjegyző székhelyén a véletlenség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6. pontban meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan kisorsol a Játék minden egyes naptári hete vonatkozásában 1 darab napi nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be a 5.1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő AP kódot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek az AP kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.
 • Főnyeremény: A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2017.08.15-én 10:00 órakor a közjegyző székhelyén a véletlenség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit, cím: 1137 Budapest, Szent István park 26.) a Játék teljes időtartamának tekintetében az 6. pontban meghatározott főnyereményre vonatkozóan kisorsol a Játék teljes időtartama vonatkozásában 1 darab nyerő időpontot (év: hónap: nap: óra: perc: másodperc: századmásodperc). A 6. pontban meghatározott főnyereményt a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be a 5.1 pontban, valamint a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő AP kódot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be AP kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek az AP kódját a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel.

5.3 A beváltás mente:

A nyeremények beváltásakor, a Játékos köteles az AP kódot igazoló eredeti blokkal igazolni. Az eredeti blokk digitalizált változatát a nyereményről szóló e-mail válaszaként kell megküldeni legkésőbb 8 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a nyertes nem küldi el válaszát 8 munkanapon belül, a nyeremény a pótnyertesre száll, aki a nyerő időponthoz képest második legközelebbi időpontban töltötte fel AP kódját. Az AP kódokat igazoló eredeti blokkot a nyeremény átvételéig meg kell őrizni, ennek hiányában a nyertes elveszti a jogot a nyeremény átvételére. Az AP kódot igazoló blokk érvényességét illetően az 5.1 pontban megfogalmazottak irányadóak.

6. Nyeremények

SorsolásNyeremény
Napi nyeremények3.000 Ft értékű Ooops! termékekből álló ajándékcsomag
Heti nyeremények20.000 Ft értékű Extreme Digital ajándékutalvány
Főnyeremény200.000 Ft értékű Extreme Digital ajándékutalvány

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjátékban elérhető ajándékok listájának, mennyiségének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A beváltott ajándékok kiszállítását a Szervező csak Magyarország területén belül vállalja!

7. Adózási kérdések

A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti az ajándékokra alkalmazandó személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást.

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli.

8. Vegyes rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező és a Lebonyolító a jelen Játékszabályzatban felsorolt ajándékokon túlmenő egyéb nyereményt és ajándékot nem sorsol.

Az ajándékok másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más ajándékra át nem válthatók.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló nyugták/számlák vagy másolatok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban.

A Játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták/számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező a vásárlást igazoló nyugták/számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

 1. a Lebonyolító díjmentesen felhasználja a Játékosok a http://evanyukaja.ooops.hu weboldalon megadott személyes adatait (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, cím stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 2. a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az ajándékokat nyilvános program keretében adja át, továbbá idő- és alkalom béli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;

A Játékosok a részvétellel, illetve a regisztráció elküldésével automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot. Jogi út kizárva. A Játék Szervezője fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzat bármely pontját előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.

A Szervező, valamint a Szervező által a Játék lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék információs e-mail címe: evanyukaja@epromocio.hu

Amennyiben valamely nyertes jelen szabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy arról a Szervező haladéktalanul értesíti a soron következő tartalék nyertest, aki a nyeremény átvételére az értesítés kézhezvételét követően jogosult.

Tartalék nyertesnek azon Játékos minősül, aki a nyerő időponthoz második legközelebb eső időpontban küldte be AP kódját.

9. Adatkezelés

A Játékos hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Lebonyolító és az Adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása céljából, felhasználják és kezeljék. A Játékosok http://evanyukaja.ooops.hu weboldalon megadott adatait a Lebonyolító a nyereményjátékot követően korlátlan ideig megőrzi.

Mind a Szervező, Lebonyolító és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek (1992. évi LXIII. Tv., a 1995. évi CXIX tv. és az 1998. VI. tv.) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz vagy bírósághoz fordulhat.

A Lebonyolító az adatokat harmadik személyek részére – a Szervezőn, Lebonyolítón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

A Szervező a Játék lezárulása után 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Budapest
2017.07.20. Vajda Papír Kft.

Szervező

X

Regisztráció

X